PREVENIRE & STINGERE INCENDII

Prevenția este primul și cel mai important pas spre siguranță. INBIT AG sporește siguranța oricărui spațiu prin soluții performante de apărare împotriva incendiilor.

Implementarea unor măsuri de preîntâmpinare și combatere a incendiilor este esențială pentru eliminarea riscurilor sau diminuarea pagubelor.

Protejarea vieților omenești, a locuinței, a halelor de lucru sau a clădirilor și spațiilor publice necesită sisteme și instalații de detectare, semnalizare și știngere a incendiilor care să fie active și să funcționeze ireproșabil în permanență.

Sisteme pentru detecția incendiilor

Instalare și punere în funcțiune

Instalații de evacuare fum

Instruire

Mentenanță și service

Sisteme pentru stingerea incendiilor

Instalații de stingere cu apă

Instalații de stingere cu bioxid de carbon

Instalații de stingere cu tungus

Mentenanță și service

Rezervă de apă pentru stingerea incendiilor

PROIECTE CONSTRUITE CU SUCCES